Nakts Auto Foto Orientēšanās Brauciens 

„Alūksne 2020”
N O L I K U M S


1. Brauciena apraksts, laiks un vieta

1.1. Autofotoorientēšanās ir orientēšanās un izklaides brauciens, kurā kā pārvietošanās līdzeklis tiek izmantots automobilis, ievērojot visus Ceļu satiksmes noteikumus, kā arī valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID-19.
1.2. Brauciens notiks 2020. gada 5.decembrī. Dalībnieku kustība notiks pa vispārējās lietošanas ceļiem – Alūksnes, Apes, Gulbenes novados, kas netiek slēgti publiskai satiksmei. Brauciena reģions apskatāms šeit.
1.3. Materiālu saņemšanas un brauciena sākuma, kā arī noslēguma vietas tiks paziņotas ne vēlāk kā 7 dienas pirms brauciena portālā www.nakts.brauciens.lv.

Brauciena norise:

Sestdiena, 5.decembris 

16:00 – 18:00 brauciena materiālu saņemšana papīra formātā jebkurā sev ērtākā laikā;
16:00 – 18:00 individuāla brauciena sākuma laika fiksēšana dažas minūtes pēc materiālu izsniegšanas.   

Otrdiena, 8.decembris
18:00 rezultātu publicēšana interneta portālā www.nakts.brauciens.lv

2.Brauciena organizācija

2.1. Braucienu organizē SIA "DigitalZoo" Elmāra Bieles personā.
2.2. Brauciena oficiālās personas: 
Brauciena direktors, galvenais tiesnesis – Elmārs Biele, tel. 20211324; 
Maršruta koordinatore/vadītāja – Inese Biele, tel. 20211324;

3. Maršruta raksturojums

3.1. Tūrisma maršruta aptuvenais garums aptuveni 200 km. Starta intervāls – 1 minūte (organizators ir tiesīgs mainīt starta intervāla laiku). Orientēšanās brauciena laikā dalībniekiem jāatrod kartē atzīmētie punkti KP un jānofotografējas pie tiem. Pie vairākiem punktiem dalībniekiem jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti var tikt reģistrēti. Par to – uzdevumu lapā, kas tiek izsniegta brauciena dienā.
3.2. Iepazīšanās ar brauciena maršrutu nav paredzēta.
3.3. Kontrolpunktu atrašanas secība un maršruts nav noteikts. Ne visi kontrolpunkti atzīmēti kartē. Par atsevišķu kontrolpunktu atrašanas noteikumiem tiks paziņots uzdevumu lapā vai dalībnieku sapulcē (ja tāda notiek). 
3.4. Brauciena oficiālie dokumenti:
- šis nolikums
- biļetens(i) ar norādījumiem;
- orientēšanās shēma (karte);
- orientēšanās fotogrāfijas, uzdevumu lapa, leģendas lapa (ja tāda paredzēta);
- dalībnieku sapulce (ja tāda notiek) tiek uzskatīta par oficiālu nolikuma pielikumu.
3.5. Divas dienas pirms brauciena (ceturtdien) dalībniekiem uz viņu reģistrēto tālruni (WhatsApp) tiek nosūtīts biļetens ar precīziem norādījumiem par brauciena norises kārtību.

4. Dalībnieki

4.1. Braucienā var piedalīties jebkura fiziska persona, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID-19. Komandas pilotam pēc organizatoru pieprasījuma ir jāuzrāda atbilstošās kategorijas autovadītāja apliecība un attiecīgās automašīnas reģistrācijas apliecība.
4.2. Braucienā dalībnieki tiek dalīti divās ieskaites klasēs – tūrisma (A) un profesionāļu (A+)
4.2.1. A – komanda, kur neviens no dalībniekiem pēdējo divu gadu laikā (brauciena dienā) nav bijis profesionāļu komandas sastāvā SIA "DigitalZoo" rīkotajā Lielajā Orientēšanās braucienā.
4.2.2. A+ - komanda, kuras kāds no dalībniekiem pēdējo divu gadu laikā (brauciena dienā) ir biijis profesionāļu komandas sastāvā SIA "DigitalZoo" rīikotajā Lielajā Orientēšanās braucienā;
4.2.3. Ja kāda no A klases komandām vēlas, tā var pieteikties A+ ieskaites klasē.
4.3. Dalībnieku automobilī esošo personu skaits ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk kā 2 cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Visiem dalībniekiem ir jāievēro valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID-19.
4.4. Brauciena laikā pilots drīkst mainīties vietām ar kādu no komandas locekļiem (ja viņam ir tiesības un iespēja vadīt atbilstošās kategorijas transportlīdzekli).
4.5. Katrai komandai jābūt līdzi fotoaparātam vai viedtālrunim darba kārtībā ar noregulētu iekšējo pulksteni pēc Latvijas laika, rakstāmajam, lineālam, cirkulim, labam lukturim kontrolpunktu izgaismošanai, atstarojošai vestei fotogrāfam.
4.5.1. Fotoaparātu un/vai atmiņas karti brauciena laikā mainīt nedrīkst – sods: rezultātu anulēšana. Iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt adekvāti kvalitatīvām, neizplūdušām, ar normālu gaismas un krāsu balansu. Fotogrāfijām jābūt JPG/JPEG vai HEIC formātā.
4.6. Katrs komandas dalībnieks (ieskaitot pasažierus) pilnībā atbild par savu rīcību un veselību brauciena laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem sev un trešajām personām.
4.7. Prognozētais komandu skaits – 40. Organizatori patur tiesības palielināt vai samazināt dalībnieku skaitu. 
4.8. Piedaloties braucienā, komandas dalībnieki neiebilst pret brauciena organizatoru rīcībā nonākušo brauciena dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu (medijos vai sociālos tīklos) vai izmantošanu pašreklāmas vajadzībām bez atlīdzības.

5. Dalībnieku automobiļi

5.1. Braucienā var piedalīties ar jebkuras markas un modeļa transportlīdzekli, kas atbilst CSN un to drīkst vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību.  Par automobiļa tehnisko stāvokli brauciena laikā atbild automobiļa vadītājs.
5.2. Automobilim ir jābūt derīgam CSDD tehniskās apskates dokumentam. Tomēr, ja izsniegts pagaidu TA protokols, kurā atzīme ir „2”, tad braucienam Latvijas teritorijā tiek pielaisti automobiļi, kuriem nav atzīmes „2” par ritošās / bremžu / stūres sistēmām. Gala lēmumu nosaka brauciena Organizators.
5.3. Automobilim jābūt nokomplektētam atbilstoši CSN prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste). Visam jābūt novietotam/nostiprinātam savās atrašanās vietās. Ja šī prasība nav izpildīta, Organizators var liegt dalību šai komandai.
5.4. Dalībniekam jābūt spējīgam 60 sekunžu laikā salikt un uzstādīt uz ceļa avārijas apstāšanās zīmi / uzrādīt aptieciņu / ugunsdzēšamo aparātu / atstarojošo vesti. Tiesneši to var pārbaudīt jebkurā laikā kopš reģistrācijas brauciena vietā līdz finišam. Par neiekļaušanos normatīvā – sods (mīnus) 200 punkti.
5.5. Dalībnieku automobiļa odometram ir jābūt darba kārtībā. Ja odometrs nedarbojas, tad vairāku vienādu punktu gadījumā, komanda bez odometra ieņems zemāku vietu. Ja dalībnieka auto odometrs rāda jūdzes, tas jānorāda brauciena dienā – reģistrācijā.
5.6. Dalībnieku automobilī brauciena laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā ar kādu no LV mobilo operatoru pieslēgumu, kura numurs jāuzrāda pieteikuma veidlapā.
5.7. Orientēšanās laikā GPS signālu uztverošu iekārtu (GPS antenas, GPS iekārtas, viedtālruņi ar iebūvētu GPS, mobilie telefoni ar iebūvētu GPS, planšešu ar iebūvētu GPS) izmantošana navigācijas režīmā ir aizliegta. Drīkst izmantot datoru un elektroniskās kartes, bet bez GPS izmantošanas. Minētie ierobežojumi attiecas uz visiem dalībniekiem. Sods par šī punkta neievērošanu – diskvalifikācija pēc Organizatora lēmuma.

6. Pieteikumi

6.1. Iepriekšējie pieteikumi jāaizpilda Internetā (www.nakts.brauciens.lv), kur jāuzrāda komandas sastāvs, kontakttālrunis u.c. nepieciešamā informācija. Pieteikšanās beigu termiņš ir 2020. gada 4.decembris plkst.12:00.
6.2. Pēc iepriekšējo pieteikumu nosūtīšanas komandai ir tiesības mainīt tās sastāvu un automobili, nepaziņojot par to Organizatoram, bet pieteikumā/līgumā, kas jānodod brauciena dienā, jābūt tā brīža reālajiem dalībniekiem, auto un citiem datiem.
6.3. Pieteikumam bez 100% apmaksātas dalības maksas ir tikai informatīvs raksturs. Ja dienas laikā pēc pieteikšanās internetā dalības maksa nav samaksāta, dalībnieka pieteikums var tikt anulēts (dzēsts).
6.4. Brauciena dienā reģistrācijā dalībnieki iesniedz organizatoram ar saviem parakstiem apliecinātu pieteikumu/līgumu, kurā norādīts, ka visi dalībnieki ir iepazinušies ar šī SIA DigitalZoo privātuma politiku, brauciena Nolikumu, biļeteniem un apņemas tos ievērot. Pieteikuma veidlapu var lejupielādēt www.nakts.brauciens.lv "Līgums" sadaļā.
6.5. Organizatoram ir tiesības atteikt komandai dalību, nepaskaidrojot iemeslu. Tādā gadījumā dalības maksa tiek atmaksāta pilnā apmērā. Atteikums dalībai braucienā nav pārsūdzams.
6.6. Par 6.4. punkta neievērošanu vai dalībnieku ētikas pārkāpumiem, nepakļaušanos tiesnešu norādījumiem, kā arī nesportisku rīcību, rupjību dalībnieki var tikt sodīti ar brīdinājumu, soda punktiem, diskvalifikāciju vai 6.5. punkta pielietošanu turpmākajā/os posmā/os. Par to lēmumu pieņem galvenais tiesnesis/organizators.

7. Dalības maksa

7.1. Dalības maksa pirmajām 30 komandām - 29 eur no komandas. Pārsniedzot šo komandu skaitu, organizators ir tiesīgs apturēt reģistrāciju vai noteikt dalības maksu nākamajām komandām - 34 eur no komandas. 
7.2. Ja pieteikums saņemts (ja organizators piekrīt) un apmaksāts pēc 6.1. punktā norādītā laika, dalības maksa ir 49 EUR. Organizatoram ir tiesības atteikt dalību, ja tā pieteikta un/vai apmaksāta pēc 6.1. punktā noteiktā laika.
7.3. Dalības maksa jāiemaksā ar bankas pārskaitījumu. SIA «DigitalZoo», vienotās reģ.nr. 40003910282, norēķinu konts: LV23HABA0551016240701 Swedbank. Maksājuma mērķis – rēķina Nr., Pieteicējs: vārds uzvārds.
7.4. Ja pieteiktā komanda tomēr nevēlas vai nevar piedalīties braucienā, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. 
 

8. Starta numuri

8.1. Dalībnieku starta kārtību nosaka Organizators/tiesneši. (Parasti ātrāk startē tās komandas, kuras starta vietā ierodas agrāk.)
8.2. Organizators nodrošina katru komandu ar starta numuru, orientēšanās karti, fotogrāfijām, uzdevumu lapu.

9. Dokumentu pārbaude, tehniskā komisija

9.1. Dokumentu pārbaude un citu ar brauciena dalībniekiem saistīto formalitāšu kārtošana tiek veikta brauciena reģistrācijas vietā līdz dalībnieku sapulces sākumam (ja tāda notiek) vai līdz komandas startam.
9.2. Pēc dalībnieku reģistrācijas var notikt automobiļa tehniskā pārbaude. Gadījumā, ja atklāto tehnisko defektu nav iespējams novērst uz vietas, par automobiļa piedalīšanos braucienā lemj Organizators. Ja Organizatora lēmums ir atteikt komandas piedalīšanos braucienā tās automobiļa tehnisku iemeslu dēļ, dalības maksa netiek atmaksāta. 
9.3. Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ automobilis nevar startēt Organizatora noteiktajā kārtībā, auto braucienā dodas aiz visiem startējošajiem ar galvenā tiesneša noteiktu minūšu intervālu.
9.4. Automobiļa tehniskajā pārbaudē vai citā laikā var tikt iekļauts alkohola tests komandas pilotam un stūrmanim – gan pirms, gan tūlīt pēc trases veikšanas. Pieļaujamā alkohola koncentrācija izelpā – 0,00 promiles. (Pieļaujamā mēraparāta kļūda – 0,2 promiles). Pārsniedzot pieļaujamo normu/kļūdu – komandas diskvalifikācija bez dalības maksas atmaksāšanas. Ja dalībnieks atsakās no alkohola pārbaudes, komandai tiek piemērota diskvalifikācija bez dalības maksas atmaksāšanas.

10. Palīdzība brauciena laikā

10.1. Ja dalībnieku komanda nespēj saviem spēkiem (ar savu auto) turpināt ceļu, Organizators savu iespēju robežās nodrošinās palīdzību 6 stundu laikā pēc pasākuma beigām. Šāda palīdzība var iekļaut nepieciešamās izmaksas, kuras būs jāapmaksā dalībniekiem.
10.2. Dalībnieks var palīdzēt citai dalībnieku komandai, bet ne ilgāk kā 15 minūtes. Lai palīdzības laiks tiktu kompensēts, ir jānofotografē „cietušais” auto pirms un pēc palīdzības sniegšanas. Starpība starp bilžu uzņemšanas laikiem tiks kompensēta (pagarināts finiša laiks). Šīs fotogrāfijas jāiesniedz finišā kopā ar pārējām fotogrāfijām, kā arī jāinformē par to tiesneši par tel./WhatsApp 20211324. Gadījumā, ja dalībnieks uzskata, ka palīdzības laiks citai komandai varētu būt ilgāks par 15 minūtēm, viņš savas palīdzības sniegšanu saskaņo ar Organizatoru pa tel./WhatsApp 20211324.

11. Brauciena norise un rezultātu noteikšana

11.1. Brauciena laikā jāievēro Latvijas Republikas CSN un šī Nolikuma prasības. Brauciena dalībniekiem ir jāievēro tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasības, kā arī valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID-19.
11.2. Komandas kopējo rezultātu nosaka, summējot punktus par atrastiem kontrolpunktiem un izpildītiem papilduzdevumiem. 
11.3. Netiek ieskaitīti kontrolpunkti, kuri ir nofotografēti no automobiļa salona. 
11.4. Vienādu punktu gadījumā par labāku tiks uzskatīta tā komanda, kas būs veikusi īsāku maršrutu pēc automobiļa odometra. Ja kāda no vienādu punktu guvušajām komandām ir pieļāvusi CSN/ātruma pārkāpumu vai arī nedarbojas auto odometrs, tā automātiski nonāk zemākā vietā.
11.5. Par ātruma pārkāpumiem paredzēti šādi sodi:
·  Pirmais pārkāpums – mīnus 400 soda punkti;
·  Otrais pārkāpums – mīnus 800 soda punkti;
·  Trešais pārkāpums – diskvalifikācija.
11.6. "Ātruma pārkāpumu” nosaka pēc fotogrāfiju uzņemšanas laikiem no viena kontrolpunkta līdz nākamajam pa taisni uz kartes. Par ātruma pārkāpumu tiek uzskatīts ātrums, kas pa taisni ir lielāks par 60km/h.
11.7. Kontrollaiks katrai komandai ir 4 stundas. Profesionāļu klasei braucienā pavadītais laiks tiek samazināts par 15 minūtēm. Par katru kavēto minūti uz finišu komanda zaudē 60 punktus. Ja finiša kavējums ir no 16 līdz 30 minūtēm, komanda zaudē 9999 punktus. Kavējot finišu ilgāk par 30 minūtēm - komanda tiek diskvalificēta.
11.8. Ja organizatoriem tiek iesniegts foto/video vai pārbaudāma informācija ar fiksētu dalībnieka CSN pārkāpumu (braukšana, apstāšanās, stāvēšana, kur nedrīkst utml.), tad komanda saņems trīskāršu sodu no tā (tuvākā) KP vērtības, uz kuru braukts (ja tuvākā KP vieta nav nosakāma, tad darbojas 11.5. sodu sistēma). Papildus šī KP sasniegšana, ja to iespējams noteikt, tiek anulēta. Informācija par pārkāpumiem jāiesniedz pirms rezultātu publicēšanas. Par tādu pašu pārkāpumu tiek uzskatīts gadījums, ja komanda nav ievērojusi orientēšanās kartē izvietotos aizliegumus un/vai norādījumus, kas norādīti kartē, biļetenā vai sapulcē.
11.9. Ja brauciena laikā vai rezultātu aprēķināšanas procesā rodas neskaidra situācija, kura nav skaidri aprakstīta Nolikumā un biļetenos, kā arī nav pieminēta dalībnieku sapulcē (ja tāda notiek), gala lēmumu par tās risinājumu pieņem Organizators.
11.10. Visus jautājumus par brauciena norisi vai tās noteikumiem komanda drīkst uzdot organizatoram tikai līdz savas komandas startam. Telefoniskas konsultācijas pēc komandas starta netiek sniegtas. 
11.11. Brauciena laikā komanda drīkst zvanīt organizatoram tikai ārkārtas situācijās (izstāšanās no brauciena, avārijas gadījumā utml.).
11.12. Gadījumā, ja komanda izstājas no brauciena, viņai par to jāpaziņo pasākuma Organizatoram personīgi, ar WhatsApp vai pa telefonu 20211324.
11.13. Gadījumā, ja komanda kavē ierašanos uz finišu vairāk par 30 minūtēm, tās rezultāti tiek anulēti – arī šajā gadījumā komandai jāsazinās ar organizatoriem ar WhatsApp vai tel. 20211324.
11.14. Nolikuma 11.12. un 11.13. punktu neievērošanas gadījumā Organizators var liegt dalību visiem šīs komandas dalībniekiem turpmākajos posmos, neatkarīgi no komandas, kurā tie turpmāk pieteiksies.
11.15. Līdz pirmdienai, 7.decembra plkst.12:00 katra komanda iesūta savas uzņemtās kontrolpunktu bildes, izmantojot saiti https://brauciens.lv/foto/ Visi prasītie lauciņi ir obligāti aizpildāmi. 
Jāiesūta tikai pa vienai fotogrāfijai no katra atrastā kontrolpunkta. Fotogrāfijām jābūt tikai JPG/JPEG/HEIC formātā. Citi formāti un video kā KP foto netiks pieņemti. 
11.16. Katram kontrolpunktam jābūt fotografētam tikai vienu reizi. Pārējās identiskās fotogrāfijas pirms nodošanas jāizdzēš. Tomēr, ja dalībnieka iesniegtajās fotogrāfijās kāds kontrolpunkts ir nofotografēts vairāk par vienu reizi, tad rezultātos tiek iekļauta tikai pirmā KP fotogrāfija un tās uzņemšanas laiks. Par vairāk nekā 10 dubultām fotogrāfijām vienā posmā organizators var piemērot komandai 200 soda punktus.
11.17.Ja dalībnieks iesniedz fotogrāfijas, kurās bez papildus darbībām (zoom/color/levels/contrast/brightness) nav iespējams atpazīt nepieciešamo kontrolpunktu, tas var tikt neieskaitīts.
11.18. Par kontrolpunktu demolēšanu, izmainīšanu vai slēpšanu komanda saņem diskvalifikāciju un liegumu piedalīties jebkurOs SIA DigitalZoo turpmāk organizētājos braucienos.
11.19. Ja valstī tiek pieņemti ierobežojumi vai aizliegumi (piem. ārkārtas stāvoklis, karantīna), kas attiecas uz šo braucienu, tas tiek pārcelts uz vēlāku laiku, ne vēlāku kā LR likumos un normatīvos noteikts. Šajā gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
11.20. Ja valstī pieņemtie ierobežojumi to pieļauj, brauciena formāts var tikt mainīts uz bezkontakta braucienu. Tādā gadījumā izdales materiāli tiek nosūtīti katrai komandai digitāli uz reģistrēto WhatsApp numuru komandas starta brīdī, kā arī netiek noteiktas konkrētas starta un finiša vietas. Šādā formāta brauciena papildus noteikumi tiek nosūtīti katrai komandai biļetena veidā uz reģistrēto WhatsApp numuru saskaņā ar punktu 3.5. Formāta maiņas gadījumā dalības maksa netiek mainīta vai atmaksāta.

12. Protesti

12.1. Protesti vai cita rakstura ziņojumi par brauciena gaitu vai rezultātiem jāiesniedz TIKAI rakstiski brauciena Organizatoram finiša vietā.

13. Apbalvošana

13.1. Brauciena pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti, ja startējušas vismaz 10 komandas.
13.2. Organizators var apbalvot ar diplomiem arī atsevišķu disciplīnu uzvarētājus.