Nakts Auto Foto Orientēšanās Brauciens 

„Jelgava 2023”
N O L I K U M S


1. Brauciena apraksts, laiks un vieta

1.1. Autofotoorientēšanās ir orientēšanās un atpūtas brauciens, kurā kā pārvietošanās līdzeklis tiek izmantots automobilis, ievērojot visus Ceļu satiksmes noteikumus
 
1.2. Brauciens notiks 2023. gada 15.aprīlī. Dalībnieku kustība notiks pa vispārējās lietošanas ceļiem, kas netiek slēgti publiskai satiksmei. Brauciena reģions apskatāms šeit.
 
1.3. Brauciena starta un finiša vietas nav noteiktas. Dalībnieki startē un finišē individuāli no jebkuras brīvi izvēlētas vietas brauciena reģionā.
 
1.4. Organizators patur tiesības noteikt konkrētu brauciena starta un materiālu saņemšanas vietu. Par to tiks paziņots ne vēlāk kā 10 dienas pirms brauciena.

Brauciena norise:

Sestdiena, 15.aprīlis

Individuālā starta laiki: no 21:00 - 22:30. Kontrollaiks katrai komandai 4 stundas. Profesionāļu klasei kontrollaiks tiek samazināts par 15 minūtēm.  

Otrdiena, 18.aprīlis
Rezultātu publicēšana interneta portālā www.nakts.brauciens.lv

2.Brauciena organizācija

2.1. Braucienu organizē SIA "DigitalZoo" (reģ.Nr.40003910282).
2.1.1.Tālrunis dalībnieku jautājumiem par brauciena norisi: 20211324;
 

3. Maršruta raksturojums

3.1. Tūrisma maršruta aptuvenais garums apmēram 150 km.
 
3.2. Orientēšanās brauciena laikā dalībniekiem jāatrod kartē atzīmētie punkti KP un jānofotografējas pie tiem. Pie vairākiem punktiem dalībniekiem jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti var tikt reģistrēti. Par to – uzdevumu lapā, kas tiek izsniegta brauciena dienā.
 
3.2. Iepazīšanās ar brauciena maršrutu nav paredzēta.
 
3.3. Kontrolpunktu atrašanas secība un maršruts nav noteikts. Ne visi kontrolpunkti atzīmēti kartē. Par atsevišķu kontrolpunktu atrašanas noteikumiem tiks paziņots uzdevumu lapā.
 
3.4. Brauciena oficiālie dokumenti:
- šis nolikums
- biļetens(i) ar norādījumiem;
- orientēšanās shēma (karte);
- orientēšanās fotogrāfijas, uzdevumu lapa, leģendas lapa (ja tāda paredzēta);
 
3.5. 13.aprīlī dalībniekiem uz viņu reģistrēto tālruni (WhatsApp) tiek nosūtīts biļetens ar precīziem norādījumiem par brauciena norises kārtību.
 

4. Dalībnieki

4.1. Braucienā var piedalīties jebkura fiziska persona. 
 
4.2. Braucienā dalībnieki tiek dalīti divās ieskaites klasēs – tūrisma (A) un profesionāļu (A+)
4.2.1. A – komanda, kur neviens no dalībniekiem pēdējā gada laikā (brauciena dienā) nav bijis profesionāļu komandas sastāvā SIA "DigitalZoo" rīkotajā Lielajā Orientēšanās braucienā.
4.2.2. A+ - komanda, kuras kāds no dalībniekiem pēdējā gada laikā (brauciena dienā) ir biijis profesionāļu komandas sastāvā SIA "DigitalZoo" rīikotajā Lielajā Orientēšanās braucienā;
4.2.3. Ja kāda no A klases komandām vēlas, tā var pieteikties A+ ieskaites klasē.
 
4.3. Dalībnieku automobilī esošo personu skaits ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk kā 2 cilvēki. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. 
 
4.4. Katrai komandai jābūt līdzi fotoaparātam vai/un viedtālrunim (ar WhatsApp ziņu saņemšanas, nosūtīšanas iespējām), rakstāmajam, labam lukturim kontrolpunktu izgaismošanai, atstarojošai vestei fotogrāfam. Uzdevumam ar slēptā punkta aprēķināšanu nepieciešams lineāls, cirkulis, ieteicama ir autoceļu karte "Viduslatvija", jo Organizatoru izsniegtā karte būs smalka un bez mēroga.
 
4.5. Fotoaparātu un/vai atmiņas karti brauciena laikā mainīt nedrīkst – sods: rezultātu anulēšana. Iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt adekvāti kvalitatīvām, neizplūdušām, ar normālu gaismas un krāsu balansu. 
 
4.6. Katrs komandas dalībnieks (ieskaitot pasažierus) pilnībā atbild par savu rīcību un veselību brauciena laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem sev un trešajām personām.
 
4.7. Plānotais komandu skaits 50.
 
4.8. Piedaloties braucienā, komandas dalībnieki neiebilst pret brauciena organizatoru rīcībā nonākušo brauciena dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu (medijos vai sociālos tīklos) vai izmantošanu pašreklāmas vajadzībām bez atlīdzības.
 

5. Dalībnieku automobiļi

5.1. Braucienā var piedalīties ar jebkuras markas un modeļa transportlīdzekli, kas atbilst CSN un to drīkst vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību. Par automobiļa tehnisko stāvokli brauciena laikā atbild automobiļa vadītājs.

5.2. Dalībnieku automobiļa odometram ir jābūt darba kārtībā. Ja odometrs nedarbojas, tad vairāku vienādu punktu gadījumā, komanda bez odometra ieņems zemāku vietu. 

5.3. Dalībnieku automobilī brauciena laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā ar kādu no LV mobilo operatoru pieslēgumu, kura numurs jāuzrāda pieteikuma formā. Šim numuram ir jābūt iespējai nosūtīt/saņemt WhatsApp ziņas.

6. Reģistrēšanās braucienam

6.1. Komanda reģistrējas braucienam vietnē www.nakts.brauciens.lv sadaļā REĢISTRĀCIJA. Reģistrēšanās beigu termiņš ir 2023.gada 14.aprīlis plkst.17:00.
 
6.2. Reģistrācijai bez 100% apmaksātas dalības maksas ir tikai informatīvs raksturs. Ja dienas laikā pēc reģistrēšanās dalības maksa nav samaksāta, dalībnieka pieteikums var tikt anulēts (dzēsts).
 
6.3. Organizatoram ir tiesības atteikt komandai dalību, nepaskaidrojot iemeslu. Tādā gadījumā dalības maksa tiek atmaksāta pilnā apmērā. Atteikums dalībai braucienā nav pārsūdzams.
 

7. Dalības maksa

7.1. Dalības maksa pirmajām 30 komandām - 29 eur no komandas. No 31.-50.komandai - dalības maksa - 34 eur no komandas.

7.2. Dalības maksa jāiemaksā ar bankas pārskaitījumu. SIA «DigitalZoo», vienotās reģ.nr. 40003910282, norēķinu konts: LV23HABA0551016240701 Swedbank. Maksājuma mērķis – rēķina Nr., Pieteicējs: vārds uzvārds.
 
7.3. Ja pieteiktā komanda tomēr nevēlas vai nevar piedalīties braucienā, samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. 
 

8. Starta un finiša kārtība

8.1. Komandas ierodas brauciena reģionā jebkurā sev vēlamā laikā, ievērojot individuālo startu darba laiku no 21:00 - 22:30, un pašas izvēlas savu starta vietu.

8.2. Organizators patur tiesības noteikt konkrētu brauciena starta un materiālu saņemšanas vietu. Par to tiks paziņots ne vēlāk kā 10 dienas pirms brauciena.

8.3. Precīza un smalki aprakstīta starta un finiša secība katrai komandai tiks nosūtīta biļetenā uz komandas reģistrēto WhatsApp numuru ceturtdien, 13.aprīlī.

8.4. Kontrollaiks katrai komandai ir 4 stundas. Profesionāļu klasei kontrollaiks tiek samazināts par 15 minūtēm. Par katru kavēto minūti uz finišu komanda zaudē 60 punktus. Ja finiša kavējums ir no 16 līdz 30 minūtēm, komanda zaudē 9999 punktus. Kavējot finišu ilgāk par 30 minūtēm - komanda tiek diskvalificēta.

9. Palīdzība brauciena laikā

9.1. Dalībnieks var palīdzēt citai dalībnieku komandai, bet ne ilgāk kā 15 minūtes. Lai palīdzības laiks tiktu kompensēts, ir jānofotografē „cietušais” auto pirms un pēc palīdzības sniegšanas. Starpība starp bilžu uzņemšanas laikiem tiks kompensēta (pagarināts finiša laiks). Šīs fotogrāfijas jāiesniedz finišā kopā ar pārējām fotogrāfijām, kā arī jāinformē par to Organizators uz WhatsApp 20211324. Gadījumā, ja dalībnieks uzskata, ka palīdzības laiks citai komandai varētu būt ilgāks par 15 minūtēm, viņš savas palīdzības sniegšanu saskaņo ar Organizatoru pa tel./WhatsApp 20211324.
 

10. Brauciena norise un rezultātu noteikšana

10.1. Brauciena laikā jāievēro Latvijas Republikas CSN un šī Nolikuma, biļetenu un uzdevumu lapas prasības.

10.2. Komandas kopējo rezultātu nosaka, summējot punktus par atrastiem kontrolpunktiem un izpildītiem papilduzdevumiem. 
 
10.3. Netiek ieskaitīti kontrolpunkti, kuri ir nofotografēti no automobiļa salona, kā arī tie, kas uzņemti pirms starta vai pēc finiša laika. Selfiji [“pašiņi”], ja vien ievērots pareizais rakurss un citi brauciena noteikumi, ir atļauti.
 
10.4. Vienādu punktu gadījumā par labāku tiks uzskatīta tā komanda, kas būs veikusi īsāku maršrutu pēc automobiļa odometra. Ja kāda no vienādu punktu guvušajām komandām ir pieļāvusi CSN/ātruma pārkāpumu vai arī nedarbojas auto odometrs, tā automātiski nonāk zemākā vietā.
 
10.5. Par ātruma pārkāpumiem paredzēti šādi sodi:
·  Pirmais pārkāpums – mīnus 400 soda punkti;
·  Otrais pārkāpums – mīnus 800 soda punkti;
·  Trešais pārkāpums – diskvalifikācija.
 
10.6. "Ātruma pārkāpumu” nosaka pēc fotogrāfiju uzņemšanas laikiem no viena kontrolpunkta līdz nākamajam pa taisni uz kartes. Par ātruma pārkāpumu tiek uzskatīts ātrums, kas pa taisni ir lielāks par 60km/h.
 
10.7. Ja organizatoriem tiek iesniegts foto/video vai pārbaudāma informācija ar fiksētu dalībnieka CSN pārkāpumu (braukšana, apstāšanās, stāvēšana, kur nedrīkst utml.), tad komanda saņems līdz pat trīskāršam sodam no tā (tuvākā) KP vērtības, uz kuru braukts (ja tuvākā KP vieta nav nosakāma, tad darbojas 10.5. sodu sistēma). Papildus šī KP sasniegšana, ja to iespējams noteikt, tiek anulēta. Informācija par pārkāpumiem jāiesniedz pirms rezultātu publicēšanas. Par tādu pašu pārkāpumu tiek uzskatīts gadījums, ja komanda nav ievērojusi orientēšanās kartē izvietotos aizliegumus un/vai norādījumus, kas norādīti kartē, biļetenā vai uzdevumu lapā.
 
10.8. Ja brauciena laikā vai rezultātu aprēķināšanas procesā rodas neskaidra situācija, kura nav skaidri aprakstīta Nolikumā un biļetenos, uzdevumu lapā, gala lēmumu par tās risinājumu pieņem Organizators.
 
10.9. Visus jautājumus par brauciena norisi vai tās noteikumiem komanda drīkst uzdot organizatoram tikai līdz savas komandas startam. Telefoniskas konsultācijas pēc komandas starta netiek sniegtas. 
 
10.10. Brauciena laikā komanda drīkst zvanīt organizatoram tikai ārkārtas situācijās (izstāšanās no brauciena, avārijas gadījumā utml.).
 
10.11. Gadījumā, ja komanda izstājas no brauciena, viņai par to jāpaziņo pasākuma Organizatoram personīgi, ar WhatsApp vai pa telefonu 20211324.
 
10.12. Gadījumā, ja komanda kavē ierašanos uz finišu vairāk par 30 minūtēm (neiesūta odometra foto), tās rezultāti tiek anulēti – arī šajā gadījumā komandai jāsazinās ar organizatoriem ar WhatsApp vai tel. 20211324.
 
10.13. Līdz pirmdienai, 17.aprīļa plkst.12:00 katra komanda iesūta savas uzņemtās brauciena fotogrāfijas rezultātu aprēķināšanai (nesamazinātas, nemodificētas, nelabotas, nepārsūtītas ar WhatsApp) apmeklējot vietni https://brauciens.lv/foto/ un izpildot tur tajā brīdī redzamos norādījumus.
Jāiesūta tikai pa vienai fotogrāfijai no katra atrastā kontrolpunkta. Fotogrāfijām jābūt tikai JPG/JPEG/HEIC formātā. Citi formāti un video kā KP foto netiks pieņemti. 
 
10.14. Katram kontrolpunktam jābūt fotografētam tikai vienu reizi. Pārējās identiskās fotogrāfijas pirms nodošanas jāizdzēš. Tomēr, ja dalībnieka iesniegtajās fotogrāfijās kāds kontrolpunkts ir nofotografēts vairāk par vienu reizi, tad rezultātos tiek iekļauta tikai pirmā KP fotogrāfija un tās uzņemšanas laiks. Par vairāk nekā 10 dubultām fotogrāfijām vienā posmā organizators var piemērot komandai 200 soda punktus.

10.15. Ja dalībnieks iesniedz fotogrāfijas, kurās bez papildus darbībām (zoom/color/levels/contrast/brightness) nav iespējams atpazīt nepieciešamo kontrolpunktu, tas var tikt neieskaitīts.

10.16. Par kontrolpunktu demolēšanu, izmainīšanu vai slēpšanu komanda saņem diskvalifikāciju un liegumu piedalīties jebkuros SIA DigitalZoo turpmāk organizētājos braucienos.

10.17. Ja valstī tiek pieņemti ierobežojumi vai aizliegumi (piem. pārvietošanās aizliegums, karantīna), kas attiecas uz šo braucienu, tas var tikt pārcelts uz vēlāku laiku, ne vēlāku kā LR likumos un normatīvos aktos noteikts. Šajā gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

10.18. Protesti vai cita rakstura ziņojumi par brauciena gaitu jāiesniedz TIKAI rakstiski brauciena Organizatoram līdz rezultātu paziņošanai.
 

11. Apbalvošana

11.1. Brauciena pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti, ja startējušas vismaz 10 komandas.

11.2. Par balvu saņemšanu Organizators sazināsies ar uzvarētājiem personīgi, kā arī paziņos par to publiski nakts.brauciens.lv mājaslapā.