Reģistrācija uz šo posmu ir apturēta.

Papildus informāciju varat iegūt: nakts@brauciens.lv