Reģistrācija uz šo posmu ir apturēta, jo sasniegts dalībnieku limits 60.
Kad/ja laicīgi nesamaksājušās komandas tiks dzēstas, reģistrācija atkal būs pieejama.

Ja jums ir zināms kāds ļoti pārliecinošs iemesls, lai reģistrētu savu komandu virs limita, rakstiet: nakts@brauciens.lv